Abbeyfieldhuys

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

In het Abbeyfieldhuys staat gezamenlijk wonen centraal. De bewoners zijn alleenstaande 55-plussers die behoefte hebben aan het wonen in een woongroep, omdat zij in een sociaal isolement verkeren of erin terecht dreigen te komen. Hoewel het Abbeyfield geen centrum voor Wonen & Zorg is, ontvangen bewoners die zorg nodig hebben dit van een zorgteam. Dit is een onderdeel van GGZ WNB. Op aanvraag kan een appartement in het Abbeyfieldhuys ook tijdelijk worden betrokken. U ontvangt ondersteunende begeleiding om op den duur weer zelfstandig te kunnen wonen.

De activiteiten van het Abbeyfieldhuys:

 • Het ontbijt, de lunch en het avondeten worden gezamenlijk bereid en genuttigd. Door de gezamenlijkheid is er grote betrokkenheid bij de cliënten onderling. De meeste bewoners hebben hun eigen taken in het huis en houden zo het huishouden draaiende. Uitgangspunt is altijd dat datgene wat cliënten nog zelf kunnen doen, ook zoveel mogelijk zelf blijven doen. Daarmee hopen we de bewoners zo lang mogelijk actief en betrokken te houden
 • Mensen uit de wijk kunnen hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld zorg
 • Tegen betaling kunnen mensen gebruik maken van de gezamenlijke maaltijd en de gezamenlijk wasruimte
 • Dagbesteding Abbeyfield
  • Iedere dinsdag- en donderdagmiddag
  • Van 13.30–16.30 uur
  • Verschillende activiteiten zoals, bewegen op muziek, knutselen, een kaartje leggen, maar ook voor een gezellig praatje en een bakje koffie
  • Inloop is gratis en zo ook de koffie/thee. Voor eventuele materiaalkosten vragen ze een kostendekkende bijdrage
 • Inloophuys Abbeyfield / GGZWNB
  • Dinsdagmiddag
  • Van 13.30-16.30 uur
  • Vrij binnenlopen voor uw eenvoudige of complexe vragen over geestelijke gezondheidszorg. U bent ook welkom als u zich zorgen maakt over iemand. Ze bieden allereerst een luisterend oor! 

Locatie

Abbeyfieldhuys
Sint Theresiastraat 23c
4703 AK Roosendaal

Kosten

Per activiteit kunnen de kosten anders zijn. Van gratis tot een bijdrage. Vraag per activiteit naar de kosten

Meer informatie

Heeft u vragen over het Abbefieldhuys? Neemt u dan contact op:

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.