Bewonersplatform Kortendijk

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Het Bewonersplatform Kortendijk is een stichting met een klein bestuur, dat initiatieven vanuit de bewoners stimuleert om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het is een ontmoetingsplaats voor bewoners en professionals die in de wijk werken. Het belangrijkste aandachtspunt is de leefbaarheid in de wijk. Iedereen die iets wil verbeteren aan de leefbaarheid van zijn of haar buurt, kan bij het bewonersplatform terecht voor onafhankelijk advies en directe hulp. Van ervaringsdeskundige bewoners of van professionals. Het Bewonersplatform heeft direct contacten met professionals, zoals wijkagenten, wijkzusters, buurtopbouwwerker, directies van basisscholen en Marokkaanse moskee. Naast de professionals zijn er goede contacten met bewoners initiatieven zoals Stichting Desdia, Buurtpreventie, !Alert | Kortendijk, Bewonerscommissie Covellijndijk, Organisatie Dijkpop en Kortendijk Actief.

Het bewonersplatform vergadert iedere eerste woensdagavond van de maand in buurtcentrum ’t Dijksteeke. Iedereen die in de wijk woont of voor de wijk werkt kan aan de vergaderingen deelnemen.

Van de gemeente heeft het bewonersplatform een klein budget ter beschikking gekregen voor buurtwerk. Iedere groep bewoners die een goed onderbouwd idee voor het verbeteren van de leefbaarheid indient, kan een kleine financiële ondersteuning krijgen.

Meer informatie over de activiteiten in Kortendijk vindt u hier

Locatie

Wijkcentrum 't Dijksteeke
Dijkcentrum 191
4706 LB Roosendaal

Kosten

Vrij toegankelijk

Meer informatie

Heeft u vragen over het Bewonersplatform Kortendijk? Neemt u dan contact op:

Volg het Bewonersplatform Kortendijk ook via Facebook

Ook kunt u contact opnemen met de WijZijn Opbouwwerkers voor uw vragen, plannen en ideeën In alle buurten en kernen zijn opbouwwerkers actief

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.