bewonersplatform Westrand

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Het Bewonersplatform Westrand maakt zich sterk voor de leefbaarheid in Westrand en bestaat uit vrijwilligers. Het behartigen van het algemeen belang van de inwoners in Westrand staat hierbij voorop. Het platform werkt samen met de gemeente, politie en andere sociale partners en is gesprekspartner van de gemeente. De bestuursleden en commissies houden zich met specifieke onderwerpen bezig die het dorp aangaan. Het bewonersplatform signaleert, informeert en agendeert. Het platform wil buurtbewoners en wijkbewoners met elkaar in contact brengen.

Locatie

Huis van de Westrand
Sint Lucasplein 3
4703 HX Roosendaal

Kosten

Vrij toegankelijk

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het Bewonersplatform Westrand? Neemt u dan contact op:

Ook kunt u contact opnemen met de WijZijn Opbouwwerkers voor uw vragen, plannen en ideeën In alle buurten en kernen zijn opbouwwerkers actief

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.