Bewonersplatform Wouwse Plantage

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Wouwse Plantage en bestaat uit vrijwilligers. Het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van Wouwse Plantage staat hierbij voorop. Ook zet het Bewonerspatform zich samen met WPMobiel in om de mobiliteit van alle inwoners van het dorp te verbeteren. Het platform werkt samen met de gemeente, politie en andere sociale partners en is gesprekspartner van de gemeente. De bestuursleden en commissies houden zich met specifieke onderwerpen bezig die het dorp aangaan. Het bewonersplatform signaleert, informeert en agendeert. Het platform wil buurtbewoners en wijkbewoners met elkaar in contact brengen.

Het is van belang dat het bewonersplatform goede contacten onderhoudt met de inwoners van Wouwse Plantage. Daarom worden bewoners van Wouwse plantage uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen in de verschillende werkgroepen. Op deze manier kunnen de inwoners van Wouwse Plantage een bijdrage leveren bij de ontwikkelingen die voor het dorp van belang zijn.

Jaarlijks worden de verschillende prioriteiten vastgesteld aan de hand van de vitaliteitskaart van de gemeente Roosendaal en vertaald naar zogenaamde Sleutelprojecten.

Eveneens brengen ze  meerdere keren per jaar een dorpsbulletin uit, waarin actuele zaken aan bod komen. 

Meer informatie over de activiteiten in Wouwse Plantage vindt u hier

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage zet zich samen met WPMobiel in om de mobiliteit van alle inwoners te verbeteren. Hierbij valt te denken aan Samen er op uit, 1-op-1 vervoer, informatiewaaier.

Locatie

Dorpshuis De Spil
Plantagebaan 223
4725 AC Wouwse Plantage

Kosten

Vrij toegankelijk

Meer informatie

Heeft u vragen aan het Bewonersplatform Wouwse Plantage? Neemt u dan contact op:

Volg het Bewonersplatform Wouwse Plantage ook via Facebook

Ook kunt u contact opnemen met de WijZijn Opbouwwerkers voor uw vragen, plannen en ideeën In alle buurten en kernen zijn opbouwwerkers actief. 

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.