Dorpshuis Nisipa

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Dorpshuis Nispia is de ontmoetingsplek voor het dorp Nispen. Veel mensen beschouwen het dorpshuis als hun tweede huiskamer. In het dorpshuis worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals sjoelen, koersbal, gym of volksdansen. Dit is op vaste dagen. Eveneens is het mogelijk elkaar te ontmoeten aan de bar. Dagelijks vinden vooral de ouderen elkaar in de bar om ’s middags gezellig te biljarten of een kaartje te leggen. In verenigingsverband worden de beschikbare ruimten ook gebruikt van 's morgens tot 's avonds. Ook is het dorpshuis een Servicepunt van PostNL.

De verenigingen die op dit moment gebruik maken van dorpshuis Nisipa, verhuizen als alles meezit in 2020 naar de kerk Maria-Hemelvaart in Nispen. Let daarom even op mogelijke wijziging van de locatie

De activiteiten in het Dorpshuis Nisipa:

  • De bar
  • Biljarten
  • Kaartspelen
  • Sjoelen
  • Koersbal
  • Gym
  • Volksdansen
  • Servicepunt PostNL

Locatie

Dorpshuis Nisipa
Bergsebaan 8
4709 AN Nispen

Kosten

Per activiteit kunnen de kosten anders zijn. Van gratis tot een bijdrage. Vraag per activiteit naar de kosten

Meer informatie

Heeft u vragen over het Dorsphuis Nisipa? Neemt u dan contact op:

  • Beheerder: J. Gommers
  • Telefoon: 0165-365437

Volg Dorpshuis Nisipa ook via Facebook

Ook kunt u contact opnemen met de WijZijn Opbouwwerkers voor uw vragen, plannen en ideeën. In alle buurten en kernen zijn opbouwwerkers actief

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.