Dorpshuis ParelMoer

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Het Dorpshuis Parelmoer is de ontmoetingsplek in het dorp Moerstraten. Het dorpshuis draait vrijwel volledig met vrijwilligers en is alleen open indien er een activiteit is. Naast dorpsbijeenkomsten worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals het gymclubje en het KinderKafee. Het KinderKafee organiseert verschillende activiteiten, zoals KinderDansKafee en het KinderKnutselKafee. Het dorpshuis ParelMoer wordt beheerd door de Stichting Dorpsaccommodatie Moerstraten.

De activiteiten in het Dorpshuis ParelMoer:

Locatie

Dorpshuis ParelMoer
Heivelddreef 1
4727 SJ Moerstraten

Kosten

Per activiteit kunnen de kosten anders zijn. Van gratis tot een bijdrage. Vraag per activiteit naar de kosten

Meer informatie

Heeft u vragen over Dorpshuis ParelMoer? Neemt u dan contact op:

Ook kunt u contact opnemen met de WijZijn Opbouwwerkers voor uw vragen, plannen en ideeën In alle buurten en kernen zijn opbouwwerkers actief

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.