Leefbaarheidsgroep Heerle

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

De stichting Leefbaarheidsgroep Heerle is een groep, waarvan de samenstelling een afspiegeling moet zijn van de Heerlese bevolking. De Leefbaarheidsgroep heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Heerle. Het bewonersplatform is voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Zij denken en praten mee over ontwikkelingen in Heerle, of die Heerle aangaan. Daarnaast heeft de leefbaarheidsgroep een functie als intermediair tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken die in ons dorp spelen. Ten slotte houdt de Leefbaarheidsgroep zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Heerle. Het is de bedoeling de voor onze inwoners belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda te krijgen.

De Leefbaarheidsgroep vergadert om de 6 weken op woensdag. Deze vergaderingen beginnen altijd om 20.00 uur en vinden plaats in dorpshuis De Schalm. Als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres.

Meer informatie over de thema's en vergaderingen vindt u hier

Locatie

Dorpshuis De Schalm
Herelsestraat 100
4726 AH Heerle

Kosten

Vrij toegankelijk

Meer informatie

Heeft u vragen over de Leefbaarheidsgroep Heerle? Neemt u dan contact op:

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.