Stichting Leergeld Roosendaal

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Stichting Leergeld Roosendaal is een vrijwilligersorganisatie die sinds 20014 actief is. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Ze ondersteunen ouders of verzorgers van kinderen financieel om alsnog mee te kunnen doen aan normale schoolse activiteiten. Het gaat daarbij om zaken als schoolbenodigdheden, schoolkamp en excursies, maar bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van scouting. Waar behoefte is aan een computer of fiets wordt ook geholpen. Leergeld Roosendaal staat voor het welzijn en de sociaal/maatschappelijke ontwikkeling van deze kansarme kinderen.Stichting Leergeld Roosendaal werkt samen met Stichting Paul en het Jeugd Cultuur Fonds.

Hoe werkt Stichting Leergeld Roosendaal?

 • Voor wie:
  • In de gemeente Roosendaal woonachtige ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar
  • Laag inkomen hebben
  • Voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn
  • Het besteedbaar inkomen moet aantoonbaar beneden 130% van het bijstandsniveau liggen
 • Aanmelding:
  • Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Leergeld Roosendaal
  • Dat kan via 'doe een aanvraag', telefonisch, mail of anderszins
  • Bij aanmelding worden basisgegevens gevraagd
 • Wat te verwachten:
  • Verwijst in eerste instantie door naar bestaande wettelijke en overige voorzieningen
  • Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een gift of materiële tegemoetkoming
  • Een bezoek kan snel na ontvangst van de aanvraag worden geregeld
  • Na bezoek en verslaglegging daarover krijgt de aanvrager binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe geholpen kan worden
  • Leergeld richt zich volledig op het “mee kunnen doen” van de kinderen die anders langs de kant zouden blijven staan en het kenmerk van haar werkwijze is snelle hulp zonder ingewikkelde regelgeving
  • De toekenningen zijn altijd giften en hiervoor geldt in principe een maximum van € 225,00 per kind per schooljaar
  • Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening zoals de bijzondere bijstand, de “tegemoetkoming studiekosten, reductiedeling, schoolkostenregeling.
  • Voor sportuitgaven kan een beroep worden gedaan op stichting Paul
  • Voor deelname aan culturele activiteiten op het Jeugdcultuurfonds
  • Desgewenst kan Leergeld bemiddelen voor deze aanvragen

Meer informatie over welke hulp geboden kan worden vindt u hier

Locatie

Per activiteit is de locatie anders in de gemeente Roosendaal

Kosten

Vrij toegankelijk

Meer informatie

Heeft u vragen over Stichting Leergeld Roosendaal? Neemt u dan contact op:

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.