Transition Town Roosendaal

1 januari 2019 00:00 t/m 31 december 2025 00:00

Informatie over de activiteit

Transition Town Roosendaal, kortweg TT Roosendaal, is de kleine Roosendaalse tak van de internationale beweging Transition Towns, met als Nederlandse centrum Transition Town Nederland. TT Roosendaal is nog erg klein. Ze hebben vooral behoefte aan actieve meedoeners. Er zijn ideeën genoeg om van Roosendaal een veerkrachtiger stad te maken, die veel duurzamer dan nu omgaat met bijvoorbeeld energie en voedsel.

De activiteiten van Transition Town Roosendaal onderverdeeld in centrale organisatie en andere activiteiten van mensen die daar interesse in hebben

Centrale activiteiten:

Andere activiteiten:

  • Ecoteam: Een groep mensen die proberen hun ecologische voetafdruk omlaag te krijgen door verbruikcijfers bij te houden en met elkaar hierover te spreken
  • Afval: Afval is een belangrijk thema. Denk aan voedselverspilling, hergebruik (Fiksclub!) , straatafval, verpakkingen en plastic tasjes. Op het moment verzamelen ze informatie over dit thema om te zien hoe ze dat in Roosendaal handen en voeten gaan geven.

Meer informatie over de activiteiten vindt u hier

Locatie

Transition Town Roosendaal (secretariaat)
Barietdijk 144
4706 DC Roosendaal

Kosten

Vrij toegankelijk

Meer informatie

Heeft u vragen over Transition Town Roosendaal? Neemt u dan contact op:

Volg Transition Town Roosendaal ook via Facebook

Deze informatie is met zorg samengesteld. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.