Bijzondere bijstand

Hebt u onverwachte kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.

Goed om te weten

  • Bijzondere bijstand is er voor onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen, maar wel moet maken
  • Het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Dus niet om een vergoeding voor telefoonkosten of de huur. Want die kosten heeft iedereen
  • Het gaat om kosten die u door omstandigheden hebt. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamhulp of rechtshulp. Of voor de kosten van bewindvoering
  • De kosten worden nergens anders vergoed. Bijvoorbeeld door een verzekering
  • Meer informatie vindt u op het Werkplein Hart van West-Brabant

Voor wie?

  • U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen
  • Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen

Aanvragen