Collectieve zorgverzekering

Hebt u een laag inkomen? Via het Werkplein Hart van West-Brabant kunt u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie afsluiten.

Goed om te weten

  • De collectieve zorgverzekering is bestemd voor inwoners van de gemeente Roosendaal met een minimuminkomen
  • U kunt deelnemen als u op 1 januari 2020 minimaal 18 jaar bent en in Roosendaal woont
  • Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar deelnemen

Twee zorgpakketten

  • Gemeente Extra: een basisverzekering met een aanvullend pakket met onder andere vergoedingen voor vervangende mantelzorg, brillen, de tandarts en de eigen bijdrage voor thuiszorg 
  • Gemeenten Extra Uitgebreid: aanvullende dekking voor de meest voorkomende zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. U betaalt met dit pakket ook geen eigen risico 
  • In beide pakketten wordt de eigen bijdrage Wmo-AWBZ en thuiszorg Wlz vergoed tot een maximumbedrag

Aanvragen

Direct bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Vanaf half november vindt u op de website van het Werkplein informatie over (het aanmelden voor) de verzekering in 2019. Meld u aan vóór 1 januari 2019 en gebruik de gratis overstapservice.