Dit is WegWijs

Hebt u vragen over zelfstandig wonen? Geldzorgen of schulden? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn als u niet meer kunt fietsen of autorijden? Hebt u behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding? Zoekt u vrijwilligerswerk? Voor deze en andere vragen bent u van harte welkom bij WegWijs.

Dit is WegWijs

WegWijs Roosendaal is de samenwerking van de gemeente Roosendaal met MEE West-Brabant en WijZijn Roosendaal. WegWijs is dé plek in gemeente Roosendaal voor iedereen met vragen, over zorg, welzijn of meedoen in de samenleving. Zoals:

 • (Zelfstandig) wonen, ook als u wat ouder wordt of een beperking hebt. Wij kijken of het nodig is u hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of door iets aan te passen in uw woning
 • Opgroeien, opvoeden en jeugdhulp
 • Schulden, geldproblemen en inkomensondersteuning
 • Vervoer en mobiliteit
 • Ondersteuning bij mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 • Begeleiding
 • Leven met een beperking

Informatie, advies, ondersteuning

 • U kunt bij WegWijs terecht voor tips, advies, informatie en ondersteuning
 • Wij denken met u mee over oplossingen – het liefst binnen uw eigen (sociale) omgeving. Uw vraag, zorg of probleem en uw eigen mogelijkheden om tot een oplossing te komen, zijn het uitgangspunt
 • Hebt u daarnaast meer ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld in de vorm van gezinshulp, maatschappelijk werk, hulpmiddelen of begeleiding? Dan zorgen wij ervoor dat dit georganiseerd wordt
 • Daarbij leveren wij maatwerk. Ons uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijft

Zo werkt WegWijs

 • U neemt contact met ons op met een vraag of probleem
 • Soms kunnen we u direct helpen of doorverwijzen. Of uw vraag direct beantwoorden. Soms ook maken we een afspraak voor een gesprek bij u thuis of bij WegWijs 
 • Bij dit gesprek vormt onze medewerk(st)er zich een beeld van uw persoonlijke situatie en hulpvraag
 • Hiervoor hebt u geen verwijzing nodig van de huisarts. Er zijn ook geen kosten verbonden aan het gesprek
 • Onze medewerk(st)er maakt van dit gesprek een verslag. Daarin staat wat u samen hebt afgesproken over de situatie
 • Blijkt dat u ondersteuning van WegWijs nodig hebt? Of hebt u daar om gevraagd? Dan krijgt u daarover een besluit. Dit heet ook wel een beschikking of gezinsplan. Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt dan bezwaar maken
 • Vindt u het fijn om u bij het gesprek te laten ondersteunen door een kennis of familielid? Natuurlijk kan dat. U kunt zich ook kosteloos laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE West-Brabant of via de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)

Kosten

 • Alle hulp en ondersteuning van WegWijs is gratis. Alle afspraken zijn kosteloos
 • Komt iemand van WegWijs bij u thuis? Dat kost u niets

Eigen bijdrage

 • Krijgt u een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Bijvoorbeeld een woningaanpassing of een vervoersvoorziening? Voor deze voorziening betaalt u meestal een vaste eigen bijdrage van € 19,00 per maand
 • Sinds 25 maart 2019 geldt de eigen bijdrage ook voor hulp bij huishouden en begeleiding
 • Hebt u meerdere voorzieningen uit de Wmo? U betaalt de eigen bijdrage één keer per maand
 • Maken meer personen gebruik van één of meer voorzieningen? U betaalt maximaal € 19,00 per huishouden. Bent u bijvoorbeeld kostganger of onderhuurder? Dan heeft u een apart huishouden
 • Heeft u de collectieve zorgverzekering voor minima? Vraag dan bij CZ de kosten van uw eigen bijdrage terug
 • Heeft u of uw partner nog geen AOW-uitkering? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de ondersteuning