Eropaf-team

Sommige mensen vragen nooit om hulp. Toch hebben ze die nodig. Het Eropaf-team zorgt ervoor dat ook zij zorg en ondersteuning krijgen

Goed om te weten

  • Iedereen die zich zorgen maakt om iemand anders kan dit melden. Ook als buren, collega, kennis of familielid op afstand
  • U schakelt het Eropaf-team bijvoorbeeld in omdat u merkt dat iemand zich verwaarloost, het huis niet meer uitkomt, verward, ziek of eenzaam is
  • Het Eropaf-team regelt de juiste hulp. Dat kan inzet van familie, vrienden of een vrijwilliger zijn. Het team kan ook contact opnemen met de huisarts voor medische hulp. Of met andere collega’s van WegWijs, als bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig blijkt

Melden

Wilt u een situatie melden bij het Eropaf-team? Neem contact op met Wijzijn Roosendaal.