Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan gaan om kinder- of ouderenmishandeling, maar ook om bedreigen, slaan, verwaarlozing of dwingen tot seks. Hebt u te maken met huiselijk geweld? Of weet u iemand die hieronder lijdt? Meld dit bij Veilig Thuis West-Brabant of bij de politie.

Bel direct 112 als u denkt dat u in gevaar bent.

Wat is huiselijk geweld?

 • Kinder- en ouderenmishandeling
 • Eerwraak, vrouwenbesnijdenis of huwelijksdwang
 • Geweld door (ex)partners, ook psychische mishandeling (zoals schelden, kleineren en bedreigen) en stalking
 • Maar ook: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of het verwaarlozen van kinderen of ouderen

Hulp

 • Bent u dader of slachtoffer en wilt u met iemand praten over het geweld bij u thuis? Neem contact op met WijZijn Roosendaal. Onze professionals nemen de tijd om naar u te luisteren. Rustig en zonder te oordelen
 • Samen werken we aan hetzelfde doel: dat het geweld stopt. We kijken naar oplossingen die nuttig zijn in uw situatie 
 • Mocht u besluiten uw partner te verlaten of aangifte te willen doen? WijZijn Roosendaal helpt u om dit op een goede én veilige manier te doen 
 • WijZijn begeleidt zo nodig met praktische zaken. Zoals met het vinden van een veilig onderkomen. Met uw financiele situatie. Of met oplossingen voor uw kinderen 
 • Via WijZijn is er ook lotgenotencontact
 • De hulp is gratis. Een verwijsbriefje is niet nodig

Melden

Alarmlijn

 • In noodsituaties belt u direct met 112

Veilig Thuis West-Brabant

 • U kunt als slachtoffer, pleger of betrokkene (buurvrouw, kennis, familielid) dag en nacht terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld: 0800 - 2000. Dat kan 7 dagen per week 
 • U krijgt advies, informatie of direct hulp. Deze hulp is gratis

WegWijs

U kunt de situatie ook melden bij WegWijs. Hebt u al contact met een van onze professionals? Dan kunt u hem of haar aanspreken