Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet (meer) om te stofzuigen, de badkamer te doen of ramen te lappen? Misschien kunt u gebruik maken van een glazenwasser of strijkservice. Kan dat niet? En zijn er ook geen mensen in uw omgeving die u kunnen ondersteunen? Dan kan een 'maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden' van WegWijs een oplossing zijn.

Huishoudelijke hulp

Een schoon en leefbaar huis

Vanaf 1 juli 2017 werkt de gemeente met drie zorgorganisaties die ingezet worden om u te ondersteunen bij het schoonmaken van de belangrijkste ruimtes in uw huis. Daarbij wordt gewerkt op basis van afspraken over een schoon en leefbaar huis die een WegWijs professional samen met u maakt. Er wordt gekeken wat u zelf kunt en welke ondersteuning bij u past. Dat wordt vastgelegd in een gespreksverslag. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor ondersteuning dan maakt één van de drie zorgorganisaties afspraken met u. Die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Deze afspraken gaan over een schoon en leefbaar huis.

De hulp werkt op maat en niet met een vooraf vastgesteld aantal uren, maar aan een schoon en leefbaar huis. Het is dus niet zoals voorheen: ‘twee uur zwaar huishoudelijk werk per week’. Huishoudelijke taken kosten de ene keer wat meer tijd dan de andere keer. Het hoeft niet overal ‘spic en span’ te zijn, maar het huishouden moet ‘op orde’ zijn.

Bij een huishouden wat 'op orde' is hoort dat de bewoner van de woning gebruik kan maken van een opgeruimde huiskamer, slaapkamer, keuken, toilet, badkamer en hal. Daarbij horen niet de zolder, de niet-gebruikte ruimten in een woning, de kelder en werkzaamheden die buiten de woning plaatsvinden (ramen lappen buiten en tuinonderhoud) en klusjes als de kerstboom optuigen of verhuisdozen in/uitpakken.

Hoe het werkt

Hoe vraagt u hulp bij het huishouden aan?

 1. U maakt een afspraak met een WegWijs professional via 14 0165 of u vult het contactformulier in.  
 2. Een medewerker van de gemeente belt u om uw vraag te bespreken.
 3. De medewerker maakt met u een afspraak voor een gesprek. Dit wordt het keukentafelgesprek genoemd. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt. Fijn is als daarbij ook iemand aanwezig is die u kan ondersteunen. Ook kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen via MEE West-Brabant of cliëntondersteuning KBO Roosendaal.
 4. Wat is er nodig om u verder te helpen? Eerst kijken we samen wat u zelf kunt doen. Kunt u het zelf oplossen of met hulp van uw familie of buren? Dan leidt dit niet tot een aanvraag voor zorg vanuit de gemeente. Lukt dat niet? Dan kijken we samen naar een andere oplossing. We maken daar met u afspraken over die we vastleggen in een gespreksverslag. Dit verslag geldt als aanvraag voor de benodigde zorg en opdrachtverstrekking naar de zorgaanbieder.
 5. Door het ondertekenen van het gespreksverslag geeft u akkoord op deze weergave van het gesprek tussen u en de WegWijs professional.
 6. De zorgaanbieder gaat daarna met u in gesprek om samen met u te bepalen welke ondersteuning nodig is. Van dit overleg wordt ook een plan opgesteld. Dit plan heet een ondersteuningsplan. Dit plan ondertekent u als u akkoord bent.
 7. U krijgt van de gemeente een brief met de beslissing van de gemeente, waardoor de zorg gestart kan worden. Het ondersteuningsplan sturen we mee.
 8. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Tegen de brief van de gemeente (beschikking met uw zorgplan) kunt u bezwaar maken.
 9. Hebt u een vraag over de werkwijze van de gebiedsnetwerken van de gemeente? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0165.

Vragen

Ik heb wel hulp aangevraagd, maar nog niet gekregen

Vanaf het moment dat u het besluit van de gemeente en het ondersteuningsplan heeft ontvangen duurt het twee weken voordat u voor de eerste keer hulp ontvangt. Als de hulp niet komt, kunt u contact zoeken met WegWijs Roosendaal. Zoekt u liever direct contact met uw zorgaanbieder? Bel dan:

 • TWB: 088 - 560 2000
 • Axxicom: 088 - 298 74 74
 • Stichting Groenhuysen: 0800- 557 4000

Wat als de hulp niet toekomt aan de taken die omschreven zijn in het ondersteuningsplan?

De nieuwe manier van werken is wennen voor u en de zorgaanbieder. Er zal een aantal weken nodig zijn om in overleg de werkwijze aan te passen en goed te laten lopen. Als u zorgt dat het ondersteuningsplan op tafel ligt als de hulp komt, kunt u samen gemakkelijk controleren of de afgesproken taken uitgevoerd zijn. Voert uw hulp na een paar weken de taken uit het ondersteuningsplan nog niet naar tevredenheid uitvoert? Zoekt u dan contact met WegWijs Roosendaal via 14 0165.

Kunnen mijn bestaande afspraken met mijn hulp worden voortgezet?

Helaas is dat binnen de nieuwe werkwijze niet altijd mogelijk. Waar mogelijk zullen we rekening houden met bestaande afspraken.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de WegWijs professional?

Na het gesprek met de WegWijs professional ontvangt u een brief met het besluit en het ondersteuningsplan. Daarin staan de afspraken tussen u en de gemeente over wat u nodig heeft. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Het CAK kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook maakt het niet uit of iemand veel of weinig hup of ondersteuning krijgt. In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19,00 per maand.

Hoe hoog is de eigen bijdrage die ik moet betalen?

U betaalt per maand een eigen bijdrage van € 19,00. Deze bijdrage is vast en niet afhankelijk van uw inkomen.

Hoe moet ik de eigen bijdrage betalen?

U betaalt dit via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt van hen een acceptgiro of u regelt het via automatische afschrijving. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het CAK

Heeft u een WLZ indicatie en uw partner hulp vanuit de wmo, of andersom?

Dan betaalt u alleen de bijdrage voor WLZ.

Hoe zit het in combinatie met een AOW-uitkering?

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand.