Hulpvraag en -aanbod

Hebt u een hulpvraag? Hieronder vindt u een overzicht van waar u terecht kunt. Het aanbod komt van vrijwilligers die u graag helpen. En van organisaties die u gratis (of tegen een kleine bijdrage) ondersteunen.
Hulpaanbod Roosendaal
Hulpvraag Hulpaanbod
Vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, toeslagen, energie, aanvragen Bureau Sociaal Raadslieden
Spreekuren (U kunt gewoon binnenlopen)
Moeite hebben met ordenen en betalen van uw rekeningen Hulp bij het op orde brengen van uw adminstratie
Moeite hebben om rond te komen met uw inkomen Hulp bij het beter omgaan met geld
Het lastig vinden om officiele brieven te schrijven, formulieren in te vullen of bezwaar te maken Hulp bij het begrijpen van regelingen, het lezen en schrijven van officiele brieven en het invullen van formulieren
Schulden hebben Kijk bij Zelf uw schulden regelen of bij Schuldhulpverlening
Behoefte aan ondersteuning van uw inkomen Kijk bij Weinig inkomen
Niet meer goed in de tuin kunnen werken of klusjes in huis niet kunnen doen Hulp bij allerlei klussen in huis en tuin
Moeite hebben met hoe de computer of smartphone werkt. Of hoe andere technische apparaten werken Hulp bij het gebruik van tablet, mobiele telefoon of andere technische apparaten
Niet goed met het openbaar vervoer durven te reizen, het lastig vinden om een te plannen Hulp en ondersteuning bij openbaar vervoer, reisschema’s en andere zaken op het gebied van mobiliteit en vervoer
 
Behoefte hebben aan een maatje om eens iets mee te doen Hulp bij het vinden van een maatje
De Nederlandse taal niet goed beheersen Hulp bij het (beter) leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Ook voor kinderen met een taalachterstand
Het huishouden zelf niet meer goed kunnen doen Kijk onder Huishoudelijke hulp
Uzelf niet zelf kunnen wassen of douchen. Of hulp nodig hebben bij medische handelingen zoals insulinespuiten Kijk onder Verpleging en verzorging
 
Hulp nodig bij het bijhouden van de post en geldzaken, het onderhouden van sociale contacten, het indelen van de dag en dingen te ondernemen Kijk onder Persoonlijke begeleiding
Woonbegeleiding
Hulp bij het indelen en structureren van de dag Kijk onder Dagbesteding
Sociale activering
Hulp bij het oplossen van burenoverlast of burenruzie Hulp bij burenoverlast oplossen
Willen weten wat er in de buurt te doen is Hulp bij het vinden van activiteiten in de buurt
Iets willen doen voor de buurt. Bijvoorbeeld een buurtinitiatief of vrijwilligerswerk Hulp bij het vinden van vrijwillig buurtwerk
Iets willen doen om de wijk veiliger te maken Hulp en informatie over buurtpreventie
U zorgen maken over iemand in de buurt. Bijvoorbeeld omdat hij/zij nooit buiten komt of zichzelf verwaarloost Melden van uw zorg
Hulp bij familieruzies of problemen in de relatie Hulp bij relatieproblemen
Behoefte aan informatie omdat u gaat scheiden Uit elkaar, en dan?
Hulp bij het maken van afspraken over de kinderen als u gaat scheiden of al uit elkaar bent Echtscheiding en kinderen
Vragen over het opvoeden van uw kind(eren) Hulp bij de opvoeding
Kijk onder Jeugdhulp
Zorgen omdat uw kind een taalachterstand heeft Hulp voor kinderen met een taalachterstand
Hulp om eens nee te zeggen, assertiever te worden en beter voor jezelf of uzelf op te komen Assertiviteitstrainingen
Training voor jezelf opkomen
Hulp bij het leggen van contacten of het maken van vrienden Training sociale vaardigheden
Te maken hebben met kindermishandeling Melden van kindermishandeling
Kijk onder Huiselijk geweld 
Te maken hebben met huiselijk geweld Melden van huiselijk geweld
Kijk onder Huiselijk geweld
Hulp bij het melden van ouderenmishandeling Melden van ouderenmishandeling
Hulp bij rouwverwerking Gespreksgroepen lotgenoten
Individuele hulp bij rouwverwerking Persoonlijke begeleiding rouw
Een herdenking voor een nabestaande willen bijwonen Herdenkingsdiensten overledenen
Hulp om een slaapplaats voor de nacht te vinden Dag- en nachtopvang
Hulp bij opvang omdat u tijdelijk niet thuis kunt wonen Crisisopvang
Hulp bij zelfstandig wonen omdat u anders dakloos dreigt te worden Woonbegeleiding
Hulp om het op school prettig en veilig te houden. Zowel voor kinderen als leerkrachten Ondersteuning voor scholen
Hulp omdat u in de prostitutie of seksindustrie werkt Prostitutie maatschappelijk werk