Klacht over behandeling

Bent u niet tevreden over hoe WegWijs u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Vertrouwenspersoon

Als een gezin te maken krijgt met jeugdhulp, is dat vaak een ingrijpende en emotionele ervaring. Iedereen kan gratis contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant. Vertrouwenspersonen beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang Brabant voeren de functie van Vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

AKJ, tel (088) 55 51 00, info@akj.nl, www.akj.nl/contact

Zorgbelang, tel (013) 202 00 55, vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl, www.zorgbelang-brabant.nl

 

Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen ook contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Voor deze gratis ondersteuning kan iedereen terecht bij een van de locaties van MEE West-Brabant. Tel (076) 522 30 90 of mail info@meewestbrabant.nl.

Klachtenprocedure Jeugd

Wanneer men niet tevreden is over het gedrag van een jeugdprofessional dan kan er een signaal afgeven worden of een klacht worden ingediend. Een signaal kunt u melden bij de kwaliteitscoördinator Jeugd. Stuur een mail naar info@wegwijsroosendaal.nl onder vermelding van signaal. Een officiële klacht kunt u indienen via de website van Gemeente Roosendaal of per mail via administratiebezwaarenberoep@roosendaal.nl.

Samen in gesprek, samen op zoek naar verbetering of een oplossing staat in deze voorop.

Hoe het werkt

 • Uw klacht mag niet anoniem zijn.
 • Uw klacht mag niet discriminerend zijn.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Kijk op Bezwaar en beroep.

Klacht indienen per post of mail

U kunt uw klacht ook schriftelijk of via de mail indienen bij de gemeente. We hebben in ieder geval nodig:

 • Uw naam en adres
 • Uw klacht
 • Uitleg over uw klacht
 • Uw handtekening
 • Uw telefoonnummer

Postadres:

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Wat gebeurt er met uw klacht

 • De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk en onafhankelijk.
 • De gemeente neemt telefonisch contact met u op.
 • Is uw klacht dan niet opgelost, dan wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten.
 • Hierna volgt een besluit over uw klacht.

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Commissie Ombudsman.

De Commissie Ombudsman behandelt een klacht als beroepsinstantie, dus pas nadat de gemeente zelf eerst heeft beslist over uw klacht. U dient dus altijd eerst de klacht bij de gemeente in te dienen.