Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is de afstand naar de school groot of kan het kind wegens zijn/ haar handicap niet zelfstandig naar school. In bepaalde gevallen komt u dan in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Goed om te weten

Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  • Als uw kind vanwege zijn / haar handicap niet zelfstandig naar het primair onderwijs kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
  • Als uw kind op het voortgezet (speciaal) onderwijs zit en vanwege een handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Eigen bijdrage

Bij vervoer naar een school voor (speciaal) basisonderwijs kan de gemeente bepalen dat:

  • Er een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Dit hangt af van uw inkomen

Hoe het werkt

Online aanvragen

  • U kunt de vergoeding online met DigiD aanvragen.
  • De behandeling van uw aanvraag gaat dan veiliger en sneller dan wanneer u uw vergoeding per post of mail aanvraagt.

Aanvraagformulier

  • Neem contact op met WegWijs Roosendaal via 14 0165 of mail naar leerlingenvervoer@wegwijsroosendaal.nl. U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd.
  • Vul het formulier in en stuur het naar WegWijs Roosendaal.
  • U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag een brief met de beslissing over uw aanvraag.
  • Krijgt u een vergoeding van ons? In de brief staat vermeld of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de reiskosten of voor aangepast vervoer, en hoe we dit regelen.