Maatschappelijk ondernemerschap

Wilt u als bedrijf, vereniging of onderneming graag uw maatschappelijke betrokkenheid tonen? De Roosendaalse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) om u hierbij te ondersteunen.

Goed om te weten

Hiervoor kunt u onder meer bij de Roosendaalse Uitdaging terecht:

  • Prokkelstage: een stage van 1 dag bij een bedrijf voor iemand met een beperking. Bijvoorbeeld bij de bakker, op een school of bij de gemeente
  • Klussenbank: bedrijven en serviceclubs gaan klussen bij verenigingen en stichtingen 
  • Spullenbank: meubels, apparatuur en spullen die u niet meer nodig hebt krijgen een tweede leven bij maatschappelijke organisaties
  • Maatschappelijke Beursvloer: de een heeft tijd, de ander creativiteit en weer een ander een probleem. Op de maatschappelijke beursvloer worden matches gemaakt om samen dingen voor elkaar te krijgen zonder dat er geld bij komt kijken en zo Roosendaal mooier te maken