Piep zei de Muis

Piep zei de muis is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege stress in hun omgeving. Een ouder die ziek is, spanningen, ruzie of geweld in hun omgeving.

Werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar en ze betrekken de problemen op zichzelf. De kinderen leren op een speelse manier dat zij geen schuld hebben aan wat er om hen heen gebeurt, hun eigen gevoelens te herkennen en vaardigheden om gemakkelijker met de thuissituatie om te gaan.

Er zijn ook ouderbijeenkomsten waarin ouders verteld wordt wat de kinderen doen en waarin zaken rondom de opvoeding besproken kunnen worden. Er zijn 15 bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen, in een groep van maximaal 8 personen. Deze groepen worden begeleid in samenwerking met GGZWNB.

Aanmelden, locatie en kosten

Deze trainingen worden, op basis van inschrijving, een aantal keren per jaar aangeboden. Er zijn aan deze trainingen geen kosten verbonden. U kunt een kind aanmelden voor een van deze trainingen via de jeugdprofessionals van WegWijs. Digitaal aanmelden voor deze trainingen kan via groepstrainingen@wegwijsroosendaal.nl, telefonisch via 140165. Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de benodigde informatie.