Rots en Water

Bij deze psychofysieke training ontwikkelt een kind/jongere op een leuke en sportieve manier zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfbesef.

In groepen van maximaal 15 kinderen/jongeren wordt gewerkt aan de thema's eigen keuzes maken, onafhankelijk zijn van anderen (Rots) en samenwerken, leren en leven met anderen (Water).

De training bestaat vooral uit veel doen en ervaren. Hoe sterk sta ik? Hoe reageren anderen op mijn gedrag? Waar liggen mijn grenzen en hoe maak ik die duidelijk? Waar liggen de grenzen van anderen en hoe ga ik daarmee om?

Er zijn groepen voor kinderen van 9 tot 12 jaar en van 12 tot 15 jaar. De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Voor de ouders is er voorafgaand aan de training een ouderavond. Ook worden zij uitgenodigd om de laatste bijeenkomst samen met hun kind af te sluiten.

Aanmelden en kosten

Deze training wordt, op basis van inschrijving, twee keer per jaar aangeboden. Er zijn aan deze training geen kosten verbonden. U kunt een kind aanmelden voor de training via de bij u bekende jeugdprofessional van WegWijs. Digitaal aanmelden kan ook via groepstrainingen@wegwijsroosendaal.nl.

Na aanmelding worden de deelnemers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen de deelnemers de nodige informatie.