Schuldhulpverlening

Hebt u geldzorgen of schulden? Of komt u er niet uit met voorzieningen, wetten en regelingen? Onze professionals helpen u verder. Met een persoonlijk gesprek of een training. Net wat u prettig vindt.

Goed om te weten

  • Hebt u schulden? Vraag hulp en blijf er niet mee zitten. Hulp vragen is geen zwakte, maar juist een kracht. We helpen u om uit de schulden te komen.
  • Een schuldhulpverlener kan u begeleiden, en samen met u stap voor stap uw schulden oplossen. We helpen u schuldsanering (Wsnp) aan te vragen. Wij steunen u ook om dit driejarige traject vol te houden.
  • De gemeente, Kredietbank en WijZijn werken samen om u daarbij te helpen.
  • Dit gaat via een schuldhulpverleningstraject. De gemeente heeft hierin de regie. Zij beoordeelt of er sprake is van problematische schulden en beslist wat er moet gebeuren.
  • De Kredietbank onderzoekt of een ‘ minnelijk traject’ mogelijk is. Dit betekent afspraken maken met de schuldeisers. Bijvoorbeeld over een betalingsregeling of (gedeeltelijke) kwijtschelding van de schulden.
  • WijZijnRoosendaal begeleidt u bij het veranderen van gedrag, dat nodig is om uit de schulden te komen.

Aanvragen

Neem voor hulp bij schulden contact op met WegWijs Roosendaal. Onze hulp is gratis en zonder verwijsbriefje.