Wmo-Voorzieningen

WegWijs voert onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Deze is erop gericht dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij (participatie) en dat mensen zo zelfredzaam mogelijk zijn.